Зборници

Приређени зборници и тематски бројеви научних часописа

Право, вера, култура
Зборник радова међународног научног скупа Право и вера (Београд, 18-19. мај 2011) и Зборник радова и текстова Међуверског дијалога Србије и Индонезије (Београд, 7–9. април 2011)
Приредили: Александар Раковић и Владимир Ђурић
Број страна: 275
Београд:
Православни богословски факултет, Правни факултет, Министарство вера и дијаспоре, 2012. [download]
Uloga_SPC_u_ocuvanju_identiteta_srpske_dijaspore
Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре
Зборник радова округлог стола одржаног у Министарству вера и дијаспоре у Београду (21. мај 2012)
Приредили: Славка Драшковић и Александар Раковић
Број страна: 61
Београд:
Конгрес српског уједињења, Министарство вера и дијаспоре, Фондација Студеница, 2012 [download]
Турска – регионална сила?
Зборник радова научног скупа Института за европске студије (1. децембар 2012)
Приредили: Миша Ђурковић и Александар Раковић
Број страна: 293
Београд:
Институт за европске студије, 2013 [download]
Kultura broj 161
Темат „Југославија и култура: културна политика, промене, феномени“
Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику (број 161)
Приредили: Александар Раковић и Татомир Тороман
Број страна: 300
Београд:
Завод за проучавање културног развитка, 2018 [download]
Kopti
Копти
Градац: часопис за књижевност, уметност и културу (двоброј 206–207)
Приредио: Александар Раковић
Број страна: 193
Чачак:
Дом културе Чачак, Уметничко друштво Градац, 2018
Међуверски дијалог Србије и Индонезије/Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia
Зборник радова и текстова Другог и Трећег Међуверског дијалога Србије и Индонезије (22-25. октобар 2013. и 8-13. новембар 2015.)
Приредили: Александар Раковић и Јована Раковић

Број страна: 165+165 (двојезично, на српском и енглеском језику)
Београд:
Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства правде Републике Србије, 2019

sr_RSSR