Монографије

Књиге

Југословени и Ирска револуција 1916-1923
Александар Раковић
Број страна: 289
Београд:
 Службени гласник, 2009
Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, доц. др Мира Радојевић
Приказ књиге: Љубодраг Димић, Архив: часопис Архива Југославије, бр. 1-2, Београд 2009, 206-209. [download]
Приказ књиге: Миша Ђурковић, „О значајним југословенско-острвским паралелама“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 130, Нови Сад 2010, 132-133. [download]
Univerzitet-i-srpska-teologija
Универзитет и српска теологија: историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду
Богољуб Шијаковић, Александар Раковић

Број страна: 177
Београд: Православни богословски факултет, 2010 (друго допуњено издање, 2014)

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Радован Биговић, проф. др Илија Марић
Приказ књиге: Дарко Танасковић, Блиц књига, 30. јануар 2011

Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву
Александар Раковић

Број страна: 642
Београд: Архипелаг, 2011

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Милан Ристовић, др Драган Богетић
Приказ књиге: Никола Божиловић, „Социјална историја југословенског рокенрола“, Социологија, бр. 4, Београд 2012, 739-742. [download]
Приказ књиге: Дејан Зец, Токови историје, бр. 4, Београд 2012, 418-422. [download]

Југославија - Индонезија 1945-1967: истраживања и документа
Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић (аут. и прир)

Број страна: 535
Београд: Архив Југославије, 2014

Рецензенти: др Драган Богетић, др Миша Ђурковић

The-University-And-Serbian-Theology
The University and Serbian Theology: the historical and educational context of the establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (research, documentation, bibliography)
Bogoljub Šijaković, Aleksandar Raković

Number of pages: 133
Los Angeles: Sebastian Press, 2014

Reviewers: Prof. Dr Ljubodrag Dimić, Prof. Dr Radovan Bigović, Prof. Dr Ilija Marić

Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије
Александар Раковић

Број страна: 368
Београд: Хришћански културни центар, 2015

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Миша Ђурковић

Yugoslavia - Indonesia 1945-1967: research and documentation
Ljubodrag Dimić, Aleksandar Raković, Miladin Milošević (auth & ed)
Number of pages: 545
Belgrade-Jakarta:
 Archives of Yugoslavia, National Archives of Indonesia, 2015
Reviewers: Dr Dragan Bogetić, Dr Miša Đurković
Историја, вера, политика
Александар Раковић

Број страна: 424
Београд: Отачник, Православље, Бернар, 2016

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Миша Ђурковић

Црногорски сепаратизам
Александар Раковић

Број страна: 340
Београд: Катена мунди, 2019

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Драган Богетић, проф. др Милош Ковић

Југославија и натуристичка култура
Александар Раковић

Број страна: 342
Београд: Катена мунди, 2020

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Предраг Ј. Марковић, др Миша Ђурковић

Srpstvo i pravoslavlje
Српство и православље. Историја, вера, политика II
Александар Раковић

Број страна: 358
Београд: Институт за европске студије, 2022

Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Слободан Селинић

Магистарски рад

Југословенска јавност и Ирска револуција 1916-1923
Александар Раковић

Број листова: 330
Магистарски рад одбрањен 10. јула 2007. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду.
Чланови комисије: проф. др Љубодраг Димић (ментор), проф. др Милан Ристовић (председник комисије), доц. др Мира Радојевић и др Радмила Радић, научни саветник

Докторска дисертација

Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву
Александар Раковић

Број листова: 525
Докторска дисертација одбрањена 18. јануара 2011. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду.
Чланови комисије: проф. др Љубодраг Димић (ментор), проф. др Милан Ристовић (председник комисије), проф. др Иван Ковачевић, доц. др Мира Радојевић и др Драган Богетић, научни саветник

sr_RSSR