>>> » Почетна » Монографије


Монографије

КЊИГЕ

 • Александар Раковић
 • Југословени и Ирска револуција 1916-1923
 • (289 страна)
 • Београд: Службени гласник, 2009
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, доц. др Мира Радојевић
 • Приказ књиге: Љубодраг Димић, Архив: часопис Архива Југославије, бр. 1-2, Београд 2009, 206-209. [download]
 • Приказ књиге: Миша Ђурковић, „О значајним југословенско-острвским паралелама“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 130, Нови Сад 2010, 132-133. [download]

 • Богољуб Шијаковић, Александар Раковић
 • Универзитет и српска теологија: историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду [download]
 • (177 страна)
 • Београд: Православни богословски факултет, 2010 (друго допуњено издање, 2014)
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Радован Биговић, проф. др Илија Марић
 • Приказ књиге: Дарко Танасковић, Блиц књига, 30. јануар 2011.

 • Александар Раковић
 • Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву
 • (642 странe)
 • Београд: Архипелаг, 2011
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Милан Ристовић, др Драган Богетић
 • Приказ књиге: Никола Божиловић, „Социјална историја југословенског рокенрола“, Социологија, бр. 4, Београд 2012, 739-742. [download]
 • Приказ књиге: Дејан Зец, Токови историје, бр. 4, Београд 2012, 418-422. [download]

 • Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић (аут. и прир)
 • Југославија - Индонезија 1945-1967: истраживања и документа [link]
 • (535 страна)
 • Београд: Архив Југославије, 2014
 • Рецензенти: др Драган Богетић, др Миша Ђурковић

 • Bogoljub Šijaković, Aleksandar Raković
 • The University and Serbian Theology: the historical and educational context of the establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (research, documentation, bibliography)
 • (133 pages)
 • Los Angeles: Sebastian Press, 2014
 • Reviewers: Prof. Dr Ljubodrag Dimić, Prof. Dr Radovan Bigović, Prof. Dr Ilija Marić

 • Александар Раковић
 • Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије [link]
 • (368 страна)
 • Београд: Хришћански културни центар, 2015
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Миша Ђурковић

 • Ljubodrag Dimić, Aleksandar Raković, Miladin Milošević (auth & ed)
 • Yugoslavia - Indonesia 1945-1967: research and documentation [download]
 • (545 pages)
 • Belgrade-Jakarta: Archives of Yugoslavia, National Archives of Indonesia, 2015
 • Reviewers: Dr Dragan Bogetić, Dr Miša Đurković

 • Александар Раковић
 • Историја, вера, политика
 • (424 стране)
 • Београд: Отачник, Православље, Бернар, 2016
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Миша Ђурковић

 • Александар Раковић
 • Црногорски сепаратизам
 • (340 страна)
 • Београд: Катена мунди, 2019
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Драган Богетић, проф. др Милош Ковић

 • Александар Раковић
 • Југославија и натуристичка култура
 • (342 стране)
 • Београд: Катена мунди, 2020
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Предраг Ј. Марковић, др Миша Ђурковић

 • Александар Раковић
 • Српство и православље. Историја, вера, политика II
 • (358 странa)
 • Београд: Институт за европске студије, 2022
 • Рецензенти: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Богољуб Шијаковић, др Слободан Селинић

МАГИСТАРСКИ РАД

 • Александар Раковић
 • Југословенска јавност и Ирска револуција 1916-1923
 • (330 листова)
 • Магистарски рад одбрањен 10. јула 2007. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду.
 • Чланови комисије: проф. др Љубодраг Димић (ментор), проф. др Милан Ристовић (председник комисије), доц. др Мира Радојевић и др Радмила Радић, научни саветник

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

 • Александар Раковић
 • Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву
 • (525 листова)
 • Докторска дисертација одбрањена 18. јануара 2011. на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду
 • Чланови комисије: проф. др Љубодраг Димић (ментор), проф. др Милан Ристовић (председник комисије), проф. др Иван Ковачевић, доц. др Мира Радојевић и др Драган Богетић, научни саветник.