>>> » Почетна » Papers/Proc


Чланци/Зборници

There are no translations available.

ЧЛАНЦИ И РАДОВИ У НАУЧНИМ ЧАСОПИСИМА И ЗБОРНИЦИМА

 • ● „Organizations and Activities of Yugoslav Naturists (1972–1991)“, Токови историје 3/2020, 165–190.
 • ● „Развој натуризма у Југославији на примеру Коверсаде (1961–1981)“, Токови историје 2/2020, 233–257.
 • ● „Хрватске основе црногорског сепаратизма“, Катена мунди. О националном идентитету Срба, Књ. IV, приредио Бранимир Нешић, Београд: Катена мунди, 2020, 522-529.
 • ● „Сербский вопрос после распада Югославии“, Византийский клуб, Материалы заседаний 2018−2019 гг. / отв. ред. Н.Н. Болгов, Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2019, 67-75.
 • ● „О Републици Македонији у савременој геополитици“, Токови историје, 2, Београд 2019, 201-210.
 • ● „Српски национални интерес и разобличавање неистина иностраних планера“, Савремени човек и савремени свет, бр. 4, зборник радова, уредници Драган Станић и Селимир Радуловић, Нови Сад: Матица српска, Библиотека Матице српске, 2018, 39-48.
 • ● „Копти и египатска држава: од Насеровог панарабизма до Сисијевог двоидентитетског арапско-коптског јединства“, Градац: часопис за књижевност, уметност и културу, двоброј Копти, бр. 206–207, Чачак: Дом културе Чачак, Уметничко друштво Градац, 2018, 161-165.
 • ● „Кратак преглед улоге Римокатоличке цркве у нарушавању српске државности и разбијању југословенске државности“, Национални интерес, 3/2018, Београд 2018, 161-176.
 • ● „The Division Among the Islamic Communities in the Republic of Serbia and Turkey’s Attempt to Mediate“, Turkey and Serbia: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans, vol. 6, edited by Metin Ünver, Istanbul: Istanbul University, 2018, 159-174.
 • ● „Отцепљење Црне Горе (2006): новостечена, а не обновљена државност“, Српска политичка мисао, 2, Београд 2018, 195-210.
 • ● „Партијско трасирање пута популарној музици у југословенском социјалистичком друштву“, Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 161, Београд 2018, 140-151.
 • ● „Рокенрол у социјалистичкој Југославији: од забаве градске омладине до националне културе“ [1956-1981], Сан о граду, Зборник радова, уредник Александра Вранеш, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, 2018, 427-439.
 • ● „Рок опера Исус Христос суперстар у Атељеу 212 (1972–1973)“, Токови историје, 2, Београд 2018, 177-197.
 • ● „Развој рокенрола у социјалистичкој Југославији и културно-политички оквир (1956–1991): са освртом на српске и православне мотиве у југословенском рокенролу“, Историја једне утопије. 100 година од стварања Југославије, књига друга, Београд: Catena mundi 2018, 438-455.
 • ● „State-Church Relations in the Republic of Serbia (2000–2015)“, Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa: Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990, Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 56/I, herausgegeben von Stefan Mückl, Berlin: Duncker & Humblot, 2017, 141-161.
 • ● „Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973)“, Токови историје, 2, Београд 2017, 85-114.
 • ● „Црна Гора од сецесије до НАТО пакта: осврт на несналажење руске спољне политике (2006–2017)“, Национални интерес, 1/2017, Београд 2017, 69-86.
 • ● „Ideological skirmishes between nationalist and communist youth at the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (1936–1941)“, Ars Liturgica. From the Image of Glory to the Images of the Idols of Modernity, Proceedings of the 16th International Symposium on Science, Theology and Arts – ISSTA 2017, Vol. 2: published as a supplement of “Altarul Reintegirii” Journal, edited by Alin Albu, Mark J. Cherry, Dumitru A. Vanca, Alba Iulia: Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia, The Research Center for Interreligious Studies and Christian Pedagogy, The Theological Doctoral School in Alba Iulia, The Romanian Orthodox Archbishopric of Alba Iulia, 2017, 107-113.
 • ● „Бискупи и свештеници Римокатоличке цркве у Хрвата и њихово de facto признање ‘Хрватске православне цркве’ у другој деценији 21. века“, Култура полиса, бр. 32 , Нови Сад 2017, 27-33.
 • ● „Улога религијског интервенционизма у распаду СФР Југославије“, Срби и пропаст Југославије, Београд: Завод за уџбенике, Службени гласник 2017, 93-114.
 • ● „Југословенска мека дипломатија према Совјетском Савезу на примеру забавне музике током шездесетих година 20. века“, Србија и Русија 1814-1914-2014, Зборник радова међународног научног скупа „Србија и Русија 1814–1914–2014“, уредник Михаило Војводић, Београд: Српска академија наука и уметности 2016, 331-344.
 • ● „Срби у Црној Гори десет година после референдума о сецесији: лични поглед на претходне и текуће догађаје и појаве“, Српска баштина, 1–2, Никшић: Институт за српску културу 2016, 67-73.
 • ● „Индонежански глас против ‘Косова’ у Унеску: високи домет Трећег билатералног међуверског дијалога Републике Србије и Републике Индонезије (2015)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2016, 675-684.
 • ● Предговор у: Теодора Толева, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896 – 1908, Београд: „Филип Вишњић“, Институт за европске студије 2016, 5-11.
 • ● „Српски идентитет муслимана словенског порекла на постјугословенском простору у 21. веку (са освртом на повесни идентитет Срба муслимана)“, Култура полиса, бр. 31 , Нови Сад 2016, 171-183.
 • ● „Преследование и заключение архиепископа Православной Охридской архиепископии Йована (Иоанна Вранишковского) в Республике Македония (2002-2015)“, Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект, Сборник материалы международной научно-практической конференции „Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект“ (состоявшейся 10 марта 2016 в РИСИ), ответственный за выпуск О. А. Стрижак, Москва: Российский Институт Стратегических Исследований – РИСИ 2016, 49-54.
 • ● „Bijelo dugme Concert in Hajdučka česma in Belgrade (1977): Social Event of the Utmost Importance and Recognition of a Unique Phenomenon“, Токови историје, 3/2015, Београд 2016, 107-133.
 • ● „О смештању архивске грађе Међународног кривичног трибунала за ратне злочине у бившој Југославији (Хашког трибунала)“, Архив, бр. 1-2, Београд 2015, 25-36.
 • ● „Додатак књизи Срби и религијски интервенционизам 1991-2015: о догађајима у другом, трећем и четвртом тромесечју 2015. године“, Теолошки погледи, 3, Београд 2015, 645-668.
 • ● „Сведочења о рушењу Саборне цркве Светих апостола Петра и Павла у Шапцу и страдању у њој заточеног српског народа (1914)“, Православни свет и Први светски рат, Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат“, Београд: Православни богословски факултет 2015, 161-168.
 • ● „Употреба рокенрола у рату СР Југославије и НАТО пакта (1999): са освртом на претходно обликовање српске контракултуре деведесетих и потоње последице за популарну музику у Србији“, Култура полиса, бр. 28 , Нови Сад 2015, 387-402.
 • ● „Здравствене тегобе и смрт кипарског Архиепископа и председника Макариоса у југословенској штампи (1977) с посебним погледом на његов лик и дело“, Теолошки погледи, 2, Београд 2015, 339-350.
 • ● „О несугласицама на Православном богословском факултету у Београду (1934-1941)“, Теолошки погледи, 1, Београд 2015, 81-90.
 • ● „Студент о Богословском факултету Српске Православне Цркве (1965-1968)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2014, 563-570.
 • ● „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011–2013): допринос државној политици Републике Србије у очувању Косова и Метохије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, 16, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2014, 202-209.
 • ● „Изградња римокатоличке цркве Свете Ане у Шапцу (1928): хришћанско праштање православних Срба за злочине хрватских војника аустроугарске војске у Мачви (1914)“, Култура полиса, 25, Нови Сад 2014, 85-95.
 • ● „Оснивање и рад Међурелигијског савета Министарства вера Републике Србије (2009-2012)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2014, 315-322.
 • ● „Неканонско деловање Румунске православне цркве у североисточној Србији (2001–2014) као изричити вид румунских геополитичких претензија“, Култура полиса, 24, Нови Сад 2014, 35-58.
 • ● „Амерички извештаји о верским слободама у Републици Србији и контрааргументи из српске перспективе“, Теолошки погледи, 1, Београд 2014, 129-138.
 • ● „Државно-верски дијалог Републике Србије и Савезне Републике Југославије (2000–2013)“, Доситеј Обрадовић и верске слободе, Зборник радова научног скупа Задужбине „Доситеј Обрадовић“, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 2014, 131-143.
 • ● „Џон Ленон, левичарски активизам и југословенски социјализам“, Токови историје, 3, Београд 2013, 251-265. [download]
 • ● „Турска иницијатива за уједињење Исламске заједнице у Републици Србији (2011)“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 233-249. [download]
 • ● „Увод – постаје ли Турска регионална сила?“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 7-14. (са М. Ђурковићем). [download]
 • ● „Short Existence of the Faculty of Eastern Orthodox Theology at the University of Zagreb 1920–1924“, Теолошки погледи, 3, Београд 2013, 903-928.
 • ● „Југословенска државна политика и западна популарна музика (џез и рокенрол) током педесетих и шездесетих година 20. века“, Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицаји, књ. 4, Зборник радова међународне научне конференције „Културе у дијалогу“, Београд: Филолошки факултет 2013, 91-110.
 • ● „Karlovci Seminary: From One Step to the Level of the Faculty (1914-1920) Towards Subsequent Recognition of the Faculty Level (1925-1933)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2013, 583-598.
 • ● „Милан Стојадиновић и питање премештања седишта југословенског реис-ул-улеме из Београда у Сарајево“, Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Завод за уџбенике, Центар за конзервативне студије 2013, 243-257.
 • ● „Савез социјалистичке омладине Југославије и Музичка омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981)“, Токови историје, 3, Београд 2012, 159-189. [download]
 • ● „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011), позитивно искуство у државној политици Републике Србије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, X, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2011, 353-359. [download прештампане верзије у зборнику "Право, вера, култура" (191-197)]
 • ● “The Interfaith Dialogue Serbia – Indonesia (2011), Positive Experience In Serbia’s State Policy” Proc. Round Table Knowledge Federation Dialog Belgrade 2011: Partial Versus Holistic Oriented Approaches, Symp. Quantum-Informational Medicine QIM 2011, Editors D. Karabeg, D. Raković, S. Arandjelović, M. Mićović, QUANTTES, HF, DRF, KF, Belgrade, ISBN 978-86-913659-3-6, pp. 185-190.  [download]
 • ● „Бит мода, рокенрол и генерацијски сукоб у Југославији 1965-1967“, Етноантрополошки проблеми, 3, Београд 2011, 745-762. [download]
 • ● “The Current Situation Within the Islamic Community in the Republic of Serbia”, Islamobalcanica, Belgrade 2010, 40-42.
 • ● „Предлози и расправе о високим богословским студијама у Краљевини Србији 1899-1914“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, IV, Зборник радова са научног скупа, Београд 2009, 104-116.
 • ● „Прилог за биографију српског патријарха Павла: Гојко Стојчевић, секретар Хора студената Православног богословског факултета“, Токови историје, 1-2, Београд 2008, 291-300. [download]
 • ● „Иницијативе за стицање високошколског статуса и накнадно признање факултетског ранга Карловачкој богословији (са освртом на сличан пример Задарске богословије) 1914-1933“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, III, Зборник радова са научног скупа, Београд 2008, 150-159.
 • ● „Источно-православни богословски факултет Свеучилишта у Загребу 1920-1924“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, II, Зборник радова са научног скупа, Београд 2007, 221-238.
 • ● „Употреба представе о Ирској револуцији у српско-хрватским споровима 1919-1923“, Токови историје, 1-2, Београд 2007, 107-132. [download]
 • ● „Академска и политичка расправа о Богословском факултету током 1919. године“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, I, Зборник радова са научног скупа, Београд 2007, 110-125.
 • ● „Ускршњи устанак у Ирској 1916. у Београдским новинама“, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76, Нови Сад 2007, 51-74. [download]


УРЕЂЕНИ И ПРИРЕЂЕНИ ЗБОРНИЦИ И ТЕМАТСКИ БРОЈЕВИ ЧАСОПИСА

 • ● Међуверски дијалог Србије и Индонезије/Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia, двојезично на српском и енглеском језику, Београд: Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства правде Републике Србије, 2019, 165 страна + 165 страна, (са Јованом Раковић).
 • ● Градац: часопис за књижевност, уметност и културу, двоброј Копти, бр. 206–207, Чачак: Дом културе Чачак, Уметничко друштво Градац, 2018, 193 стране.
 • ● Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, Темат „Југославија и култура: културна политика, промене, феномени“, бр. 161, Београд: Завод за проучавање културног развитка 2018, 300 страна (са Татомиром Тороманом)
 • ● Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије (1. децембар 2012), Београд: Институт за европске студије 2013, 293 стране (са Мишом Ђурковићем). [download]
 • ● Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре, Зборник радова округлог стола одржаног у Министарству вера и дијаспоре у Београду (21. мај 2012), Београд: Конгрес српског уједињења, Министарство вера и дијаспоре, Фондација Студеница 2012, 61 страна (са Славком Драшковић).
 • ● Право, вера, култура: зборник радова међународног научног скупа Право и вера (Београд, 18-19. мај 2011); зборник радова и текстова Међуверског дијалога Србије и Индонезије (Београд, 7-9. април 2011), Београд: Православни богословски факултет, Правни факултет, Министарство вера и дијаспоре 2012, 275 страна. (са Владимиром Ђурићем) . [download]


ЧЛАНЦИ У СТРУЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА

 • ● „Српска културна и просветна аутономија у Црној Гори“, репринтовано у: Права Срба у Црној Гори, Београд 2006, 39-43.
 • ● “Letter from Serbia: How Long O Lord?”, Chronicles: A Magazine of American Culture, Rockford Institute, Rockford-Illinois, March 2003.
 • ● „Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи“, Зборник радова са научно-стручног скупа у организацији Вукове задужбине, Народне библиотеке Србије и Одбора за стандардизацију српског језика, Београд 2002.